LÄNKAR

Malin Redvall, grafisk designer

Brita Bahlenberg, konstnär, scenograf, web-designer

Gorki Glaser-Müller, regissör, skådespelare

Imdb, international movie data base

Wift, women in film and television

Dorisfilm

Maria Stellas, världsmusik

Matthew Barney´s Cremaster Cycle

Masthuggsteatern

Teater Trixter